OBVESTILO, odpoved sest...

Pozdravljeni Zaradi moje odsotnosti in nameravane združitve sestanka UO zveze ZAMS s Ob?nim zborom zveze ZAMS odpovedujem sestanek UO zveze ZAMS za datum 26.januar 2018. Nov termin bo znan, ko bo pripravljeno finan?no poro?ilo za preteklo leto, takrat bom poslal novo vabilo s novim...